Ο σακχαρώδης διαβήτης μπορεί να επηρεάσει τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς του οφθαλμού και να ελαττώσει σημαντικά την όραση.

Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η καλή ρύθμιση του σάκχαρου και ο τακτικός οφθαλμολογικός έλεγχος για έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των οφθαλμολογικών αλλοιώσεων,  που αναφέρονται ως διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.

Η διερεύνηση του διαβητικού ασθενή πρέπει να γίνεται με ειδικό οφθαλμολογικό εξοπλισμό,  όπως η κάμερα βυθού (fundus camera) και ή Τομογραφία Οπτικής Συνοχής (OCT), ώστε να εντοπιστούν αλλοιώσεις σε αρχικό στάδιο και η θεραπεία να είναι αποτελεσματική.

Με τις ανωτέρω εξετάσεις, διαπιστώνεται το στάδιο διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, η ύπαρξη ή μή διαβητικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας και η ύπαρξη ή μή παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας με παρουσία νεοαγγείων με ή χωρίς αιμορραγία υαλοειδούς.

Ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση του διαβητικού οιδήματος ωχράς κηλίδας είναι μια ουσία που ονομάζεται αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας¨ (VEGF-A), η οποία προκαλεί την αύξηση της διαπερατότητας των αιμοφόρων αγγείων, αγγειακή διαρροή με διαρροή υγρού μέσα στις στοιβάδες της ωχράς, και πάχυνση του αμφιβληστροειδούς με αποτέλεσμα βλαβη στην όραση.

Η θεραπεία ανάλογα με την περίπτωση συνίσταται σε χορήγηση ενδουαλοειδικών ενέσεων όπως η Ranibizumab και Aflibercept  που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 που αναστέλλουν την παραγωγή του VEGF-A, χρήση  φωτοπηξίας με Laser και υαλοειδεκτομής.

Σύμφωνα με τις μελέτες οι περισσότεροι ασθενείς  (90%) βελτίωσαν την όρασή τους όταν υποβλήθησαν σε θεραπεία με  Ranibizumab στους 12 μήνες της μελέτης Resolve του 2010, με το 61% των ασθενών να κερδίζει περισσότερα από 10 γράμματα Οπτικής οξύτητας και το 32% των ασθενών να κερδίζει περισσότερα απο 15 γράμματα Οπτικής Οξύτητας.

Επίσης, ο συνδυασμός Ranibizumab με Laser επέδειξε ανωτερότητα έναντι του Laser σε βάθος 2 ετών

 

Ενδουαλοειδική τοποθέτηση εμφυτεύματος Ozurdex