Η διόρθωση της μυωπίας με σταγόνες PiXL (photo refractive intrastromal cross linking)  έχει αρχίσει να πραγματοποιείται από αρχές του 2016 που υπάρχει ο απαιτούμενος εξοπλισμός Avedro-Mosaic και ως μια καινοτόμος τεχνική τα αποτελέσματα θα κριθούν στο μέλλον.


Απευθύνεται σε ασθενείς με μικρούς βαθμούς μυωπίας και γενικά αμετρωπιών έως 2,5 διοπτρίες παρέχοντας  το πλεονέκτημα της μή-χειρουργικής διόρθωσης της μυωπίας με το πλεονέκτημα της διατήρησης της σταθερότητας του κερατοειδούς (corneal bio mechanical integrity).


Με την βοήθεια του Avedro Mosaic system έχουμε την δυνατότητα να ενσωματώσουμε τα στοιχεία της τοπογραφίας του κερατοειδούς, να υπάρχει διεγχειρητικά ενεργός eye-tracker και να κάνουμε εξειδικευμένες θεραπείες με την βοήθεια digital micro-mirrors για εξατομικευμένη θεραπεία.