Διόρθωση Καταρράκτη Πρεσβυωπίας

 
 

Καταρράκτης είναι η θόλωση του φακού του ματιού, ο οποίος βρίσκεται πίσω απο την ίριδα και φυσιολογικά είναι διαυγής. Είναι μία από τις πιο συχνές αιτίες θόλωσης της όρασης μετά απο κάποια ηλικία.

Οταν είμαστε νέοι, ο φυσιολογικός φακός είναι καθαρός, διάφανος, αρκετά ανθεκτικός στον χρόνο ως υλικό, σαν υψηλής ποιότητας διαμάντι. Εχει την ικανότητα να εστιάζει σε αντικείμενα που βρίσκονται μακριά και κοντά, όπως ακριβώς ο φακός της φωτογραφικής μηχανής. Τα πρώτα φαινόμενα δυσλειτουργίας του φακού εμφανίζονται στα 40-50 έτη, όταν καθίσταται αναγκαία η χρήση γυαλιών πρεσβυωπίας.

Με την πάροδο του χρόνου, ο φακός αποκτά κιτρινωπή-λευκή χροιά, η σύσταση του σκληραίνει λόγω αλλαγής των πρωτεινών, και χάνει τις ικανότητες που είχε όταν ο άνθρωπος ήτανε νέος.

 

  

Συμπτώματα Αντιμετώπιση

 

Τα συμπτώματα είναι πολλά, όπως ξεθώριασμα χρωμάτων, δυσκολία στη νυκτερινή οδήγηση, θάμβος όρασης ιδιαίτερα στην αντηλιά, που εμποδίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες και έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την απουσία πόνου. Μολονότι πολλές επιστημονικές έρευνες γίνονται παγκόσμια για την πρόληψη του καταρράκτη και για την ελάττωση της εξέλιξης του, δεν υπάρχει επί του παρόντος φαρμακευτική αγωγή που να καθυστερεί την εξέλιξή του.

Όμως, προτείνεται η χρήση γυαλιών ηλίου για προστασία του φακού απο την υπεριώδη ακτινοβολία, και ιδιαίτερα όσοι λαμβάνουν φαρμακευτικές ουσίες όπως η κορτιζόνη ή έχουν υποστεί τραύμα η φλεγμονή οφθαλμού να έχουν μία συχνή και πλήρη οφθαλμολογική εξέταση.

 

 

  

Προεγχειρητική εκτίμηση

 Η προεγχειρητική εκτίμηση είναι πολύ σημαντική, καθόσον θα εκτιμηθεί η σοβαρότητα των συμτωμάτων, οι οπτικές απαιτήσεις και η ποιότητα του τεχνητού ενδοφακού που θα τοποθετηθεί, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σωστού πρεοεγχειρητικού σχεδιασμού του καταρράκτη σας και η κατά το μέγιστον επίλυση συνοδού μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού και πρεσβυωπίας.

 

Για τους ανωτέρω λόγους η πλήρης προεγχειρητική εκτίμηση είναι γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για την ομαλή έκβαση, και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον, λεπτομερή διάθλαση, τονομέτρηση, βυθοσκόπηση με OCT, τοπογραφία κερατοειδούς και βιομετρία οφθαλμού.

Σε αρχόμενα στάδια του καταρράκτη δίνουμε νέα συνταγή γυαλιών και προτείνεται επανεκτίμηση του, καθόσον δεν γνωρίζουμε την ταχύτητα εξέλιξης του και πρέπει ο ασθενής να είναι επαρκώς ενημερωμένος πρίν προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση του.

Η καταγραφή του καταρράκτη στο ιατρείο γίνεται με την βοήθεια της Pentacam τομογραφίας - τοπογραφίας, που αφενός με το λογισμικό lens densitometry μας ενημερώνει για το στάδιο του καταρράκτη και αφετέρου δίνει σημαντικές πληροφορίες για τον βαθμό του αστιγματισμού που οφείλεται τόσο στην πρόσθια όσο και στην οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς.

Η οπτική βιομετρία Lenstar που υπάρχει στο ιατρείο θα βοηθήσει στο σχεδιασμό της επέμβασης του καταρράκτη ώστε να γίνει η κατάλληλη επιλογή του ενδοφακού με αποτελεσματικότητα και ακρίβεια. Τα αποτελέσματα της Lenstar βιομετρίας θα συνεκτιμηθούν με τα αντίστοιχα της βιομετρίας IOL Master  πριν το χειρουργείο.

Με την ανωτέρω μεθοδολογία επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσματα, καθόσον τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν στο υπερσύγχρονο μικροσκόπιο Zeiss Lumera 700 .

Επίσης, η ύπαρξη του Zeiss Callisto δίνει την δυνατότητα τοποθέτησης του τορικού ενδοφακού στη βέλτιστη θέση για την διόρθωση συνυπάρχοντος αστιγματισμού. Η αφαίρεση του καταρράκτη γίνεται με το υπερσύγχρονο μηχάνημα της Bauch Lomb, Stellaris μέσω τομής 2.2mm.

 

  

Επιλογή Ενδοφακού - Διόρθωση Πρεσβυωπίας

 

 


 

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται συχνά πολυεστιακοί ενδοφακοί που διορθώνουν την μακρινή όραση (οδήγηση), την ενδιάμεση όραση ( υπολογιστή, όργανα αυτοκινήτου) και την κοντινή όραση (διάβασμα).

Ο ενδοφακός Fine Vision της Physiol ο ενδοφακός Panoptix της Alcon και Synergy της Johnson and Johnson είναι τριπλοεστιακοί ενδοφακοί που προσφέρουν στον ασθενή το ανωτέρω εύρος όρασης σε όλες τις αποστάσεις. Ιδιαίτερα, όταν υπάρχει καλός φωτισμός προσφέρουν 90% ανεξαρτησία από τα γυαλιά της πρεσβυωπίας.

Οι ασθενείς άνω των 45 ετών με πρεσβυωπία επιθυμούν την ελάττωση της εξάρτησής τους από κάθε είδους γυαλιά. Σε αναγνωρισμένα κέντρα στο εξωτερικό άνω των 90% των ασθενών επιλέγουν τριπλοεστιακό ενδοφακό, γιατί δίνεται η δυνατότητα στον ασθενή να βλέπει σε όλες τις αποστάσεις για το υπόλοιπο της ζωής του, με τον καλύτερη δυνατότητα μηχανημάτων και ενδοφακών που υπάρχουν το 2019.

Ομως είναι απαραίτητο οι ασθενείς να κατανοήσουν προεγχειρητικά ότι χρειάζεται χρονικό διάστημα ο εγκέφαλος να προσαρμοστεί στο νέο οπτικό σύστημα που διαθέτει μικροσκοπικούς δακτυλίους για την εστίαση μακριά, ενδιάμεσα και κοντά.

Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις που ο ασθενής δεν θα μπορέσει να προσαρμοστεί στους νέους πολυεστιακούς ενδοφακούς και θα χρειαστεί να γίνει αντικατάσταση τους με μονοεστιακούς ενδοφακούς μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Ο μονοεστιακός ενδοφακός είναι ο πιο συνηθισμένος ενδοφακόςπου χρησιμοποιείται και διορθώνει την όραση για μακριά. Ομως, ο ασθενής θα χρειαστεί υποχρεωτικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας κατά την χρήση υπολογιστή και γυαλιά κατά την διάρκεια του διαβάσματος.

Η επιλογή του ενδοφακού είναι ανάμεσα στούς ασφαιρικούς ακρυλικούς, υδρόφοβους glistening free ενδοφακούς της Bauch Lomb ή της Alcon. Η ασφαιρικότητα και ο σχεδιαμός του ενδοφακού δίνουν μερικές φορές και δυνατότητα όρασης σε απόσταση υπολογιστή, όπως ο Bauch Envista ή ο Tecnis Eyhance.

Όλοι οι ενδοφακοί που χρησιμοποιούνται έχουν υποχρεωτικά ενσωματωμένο φίλτρο για την UV ακτινοβολία και υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης ενδοφακού που να φιλτράρει και την γαλάζια ακτινοβολία.

Οταν συνυπάρχει αστιγματισμός άνω του 1 βαθμού προτείνεται η τοποθέτηση τορικού ενδοφακού για την βέλτιστη διόρθωση του και την αποφυγή χρήσης γυαλιών για μακριά. Με την βοήθεια του Zeiss Calisto , η τοποθέτηση του τορικού ενδοφακού απλοποιείται και επιτυγχάνεται εξαιρετικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.

Υπάρχει η δυνατότητα monovision ή χρήσης ενδοφακού extended depth of focus ( Tecnis Symphony). Με αυτό τον τρόπο μπορεί να αντιμετωπισθεί στις πιο πολλές περιπτώσεις περίπου 1 με 1.5 βαθμός πρεσβυωπίας.

Πρίν πάρετε την τελική σας απόφαση για να διορθώσεται τον καταρράκτη - πρεσβυωπία απαραίτητα πρέπει να διαβάσετε και να συμφωνήσετε στη φόρμα συγκατάθεσης.

 

  

Διαδικασία διόρθωσης Καταρράκτη Πρεσβυωπίας

 

 Η μικροχειρουργική καταρράκτη, αποτελεί μία σύντομη, ανώδυνη, και ασφαλέστατη διαδικασία.

Πραγματοποιείται με την αποκλειστική χρήση τοπικών αναισθητικών σταγόνων, την βοήθεια πολύ εξελιγμένου μικροσκοπίου και μονάδας υπερήχων μεγέθους 2,2 χιλιοστά που αναρροφά τον καταρράκτη και στη συνέχεια τοποθετείται τεχνητός ενδοφακός.

Χωρίς επίδεσμο, φορώντας τα γυαλιά ηλίου σας, ο συνοδός θα σας συνοδεύσει σπίτι σας, όπου θα πρέπει να τοποθετείτε οφθαλμικές σταγόνες για την ομαλή επούλωση του οφθαλμού και για την επίτευξη ταχείας αποκατάστασης της όρασης.

Επίσης, θα πρέπει να μην πιέζετε, τρίβετε τον οφθαλμό σας, να μην ρίχνετε νερό μέσα στο μάτι, να μην έρχεστε σε επαφή με σκονισμένες-μολυσμένες επιφάνειες και να τηρείτε το ραντεβού της μετεγχειρητικής επίσκεψης.

 

  

Ποιό είναι το αποτέλεσμα

 

Για έναν υγιή οφθαλμό οι πιθανότητες για καλή μετεγχειρητική όραση ειναι πολύ μεγάλες, καθόσον εφαρμόζονται μοντέρνες μέθοδοι και υλικά και η επέμβαση του καταρράκτη είναι απο τις ασφαλέστερες χειρουργικές τεχνικές που υπάρχουν παγκοσμίως.

Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό οταν ο ασθενής με καταρράκτη χειρουργείται έγκαιρα και δεν αφήνει τον καταρράκτη του να ωριμάσει.

Γιαυτό τον λόγο ο θεράπων ιατρός θα πρέπει σας συμβουλεύσει για τον κατάλληλο χρόνο της επέμβασης και την παρακολούθηση σας. Καθόσον ο ενδοφακός τοποθετείται εντός του οφθαλμού, συγκεκριμένα στο περιφάκιο, που αποτελεί μια μεμβράνη, αυτή είναι λογικό να θολώσει με την πάροδο του χρόνου και να ελαττώσει την όραση μετεγχειρητικά.

Σε τέτοια περίπτωση θα χρειαστεί μια ολιγόλεπτη διαδικασία που δεν απαιτεί νοσοκομειακή περίθαλψη και γίνεται καθαρισμός του επονομαζόμενου δευτερογενή καταρράκτη με το Nd-Yag Laser.

 

Νέοι ενδοφακοί

Νέοι ενδοφακοί για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας και του Καταρράκτη

Η τεχνολογία για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας και του καταρράκτη με την χρήση ενδοφακών εξελίσσεται συνεχώς και το 2016 θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του ενδοφακού Panoptix της Alcon.

Περισσότερα