Αποτελεί την πιο εξελιγμένη μορφή διαθλαστικής χειρουργικής καθόσον χρησιμοποιούνται δυο laser το excimer και το femtosecond που αντικαθιστά τον μηχανικό κερατοτόμο που από 20 ετίας χρησιμοποιούνταν με μεγάλη ακρίβεια και επιτυχία.

Έχει τα πλεονεκτήματα οτι επαναφέρει την όραση εντός των πρώτων ωρών μετά την επέμβαση, έχει τον μικρότερο χρόνο μετεγχειρητικής ανάρρωσης αλλά απαιτεί πιο υψηλό ποσοστό συνεργασίας των ασθενών διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά σε σχέση με το PRK. Είναι πολύ σημαντικό οι ασθενείς να μην τρίβουν τα μάτια μετά την επέμβαση ιδιαίτερα τις πρώτες 8 ώρες και να χρησιμοποιούν συχνά τεχνητά δάκρυα για να τα ανακουφίζουν, ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν άμεσα την επομένη ημέρα στις δραστηριότητες τους. Την επόμενη ημέρα η ποσοτική όραση είναι πλήρης και η ποιοτική όραση θα βελτιώνεται με την πάροδο των ημερών.

Ενδείκνυται ιδιαίτερα σε υψηλούς βαθμούς αλλά απαιτεί να υπάρχει καλό πάχος στον κερατοειδή ώστε να δημιουργηθεί κρημνός(flap 100μm) στο ανώτερο στρώμα του κερατοειδή με το παλμικό femtosecond laser που θα επανατοποθετηθεί μετά την σμίλευση του κερατοειδούς για την διόρθωςη της αμετρωπίας με το excimer laser. Η θεραπευτική αγωγή με αντιβιοτικά και αντιφλεγμονώδη διαρκεί μόνο δέκα ημέρες και ο ασθενής απολαμβάνει άμεσα μια πολύ καλή όραση, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στην εργασία του.

 

Πρίν πάρετε την τελική σας απόφαση για να διορθώσεται τον καταρράκτη - πρεσβυωπία απαραίτητα πρέπει να διαβάσετε και να συμφωνήσετε στη φόρμα συγκατάθεσης.