Σε μερικές περιπτώσεις διόρθωσης αμετρωπιών χρειάζεται μετά την διόρθωση της αμετρωπίας με το excimer laser να τοποθετηθεί ειδικό διάλυμα ριβοφλαβίνης-βιταμίνης Β (VibeX Xtra) που θα διαχυθεί στο στρώμα του κερατοειδούς για 90 δευτερόλεπτα. Κατόπιν θα εκπλυθεί με BSS, θα επανατοποθετηθεί ή οχι το flap και θα γίνει UVA θεραπεία στα 30 mW/cm2 για 90 δευτερόλεπτα.

Ο στόχος της θεραπείας είναι να αυξήσει την σταθερότητα του κερατοειδούς (cornea's  biomechanical integrity). Ασθενείς που μπορεί να ωφεληθούν είναι ιδιαίτερα όσοι έχουν οριακό υπολειπόμενο πάχος κερατοειδούς, ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό κερατόκωνου κά, προσφέροντας piece of mind στις εξειδικευμένες αυτές περιπτώσεις.

 

Πρίν πάρετε την τελική σας απόφαση για να διορθώσεται τον καταρράκτη - πρεσβυωπία απαραίτητα πρέπει να διαβάσετε και να συμφωνήσετε στη φόρμα συγκατάθεσης.