Σύμφωνα με την τελευταία δημοσίευση στο περιοδικό Ophthalmology τον Σεπτέμβριο του 2017, η απόφραξη κλάδου φλέβας αμφιβληστροειδούς είναι μία συχνή πάθηση που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια όρασης.

Κατά την οφθαλμολογική εξέταση παρατηρούνται διατεταμένα αγγεία του αμφιβληστροειδόυς με συνοδές αιμορραγίες, βαμβακόμορφα εξιδρώματα και συνοδό οίδημα ωχράς κηλίδας. Σπάνιες επιπλοκές είναι η δημιουργία επιωχρικής μεμβράνης, η νεοαγγείωση του οφθαλμού, η αιμορραγία υαλοειδούς και η ελκτική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Η συχνότητα εμφάνισης της είναι 4,42 περιπτώσεις ανά 1000 ανθρώπους κάθε έτος. Η παθογένεσή της περιλαμβάνει συμπίεση της φλέβας από την αρτηρία, βλάβη του αγγειακού τοιχώματος, υποξία, τοπική φλεγμονή με αυξημένα ποσά αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα VEGF ( Avery, 2004, NEJM).

Το National Eye Insitute χρηματοδότησε τo Branch Vein Occlusion Study Group που δημοσίευσε το 1984 στο AJO τις κλινικές οδηγίες για την αντιμετώπιση με Argon Laser. Η τεχνική της υαλοειδεκτομής, της δημιουργίας χοριοαμφιβληστροειδικής αναστόμωσης, της συστηματικής αιμοδιάλυσης εφαρμόστηκαν με μικρή επιτυχία και χωρίς γενική αποδοχή καθόσον οι μελέτες δεν είχαν level I evidence.

Στο σημείο αυτό απο το 2010 εμφανίζονται μελέτες με level I evidence, όπως του Campochiaro με την Horizon μελέτη ( Ophth.2012) που αναφέρουν τα πλεονεκτήματα με anti-VEGF παράγοντες όπως η Ranibizumab και της Brighter μελέτης (Opht. 2016) όπου γίνεται σύγκριση της Ranibizumab με laser. Επίσης η ενδουαλοειδική θεραπεία με Aflibercept έχει θετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του οιδήματος της ωχράς κηλίδας λόγω απόφραξη φλεβας σύμφωνα με την Vibrant μελέτη (Opht.2016). Η μελέτη Marvel ( BJO.2015) σύγκρινε τα αποτελέσματα απο το Avastin και απο το Lucentis. O Bandello στο Graefes.2015 σύγκρινε Subthreshold grid laser με το Avastin. Παράλληλα το 2009 με την μελέτη Score χρησιμοποιήθηκε η τριαμσινολόνη και το 2011 με την μελέτη Geneva το Ozurdex.

Είναι σαφές ότι πολλές θεραπείες έχουν δοκιμαστεί και η μελέτη του ασθενούς με OCT-Angiography θα μας βοηθήσει στο μέλλον να προσφέρουμε το καλύτερο φάρμακο στον ασθενή.

Όμως σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα του 2017 η θεραπεία που μπορούμε να προσφέρουμε στον ασθενή μας και πληρεί τα κριτήρια Level I είναι η θεραπεία με ενδουαλοειδικές ενέσεις φαρμάκων όπως η Ranibizumab. Η θεραπεία με στεροειδή όπως το Ozurdex έχει παρόμοια αποτελέσματα με αυτά που μας δίνει η χρήση laser και συνοδεύεται πιο συχνά απο οφθαλμικές επιπλοκές όπως το γλαύκωμα και ο καταρράκτης. Το 1984 το laser αποτέλεσε την Gold standard θεραπεία του οιδήματος της ωχράς λόγω απόφραξης φλέβας αμφιβληστροειδούς. Το 2017 η ενδουαλοειδική θεραπεία με anti-VEGF όπως η Ranibizumab και η Aflibercept αποτελούν το νέο Gold standard και το μέλλον είναι λαμπρό στο ότι νέοι φαρμακευτικοί παράγοντες θα βοηθήσουν τους ασθενείς μας.

Ιωάννης Γιαννάκης
Οφθαλμίατρος Χειρουργός Laser
Σεπτ. 2017