Το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας επηρεάζει 746.000 ανθρώπους στην Αμερική σύμφωνα με δημοσίευση στο JAMA 2014. Η αντιμετώπιςή του γίνεται με την χρήση ενδουαλοειδικών εμφυτευμάτων κορτιζόνης και laser. Όμως η χρήση ενδουαλοειδικών φαρμάκων anti-VEGF, όπως Eylea, Lucentis και Avastin έχουν κυριαρχήσει ως η αποτελεσματικότερη θεραπεία.
 
Οι κλινικές μελέτες Rise, Ride , Vivid και Vista απο το 2014 έχουν δείξει την υπεροχή φαρμάκων όπως το Eylea σε σχέση με την χρήση laser. Τόσο η Οπτική οξύτητα όσο και η ανατομική μορφή της ωχράς στο OCT βελτιώθηκαν κατά την διάρκεια της θεραπείας. Η οπτική οξύτητα βελτιώθηκε και διατηρήθηκε κατά την διάρκεια της τριετούς παρακολούθησης στους περισσότερους ασθενείς. Επίσης στο 35% με 47% βελτιώθηκε η σοβαρότητα της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σύμφωνα με τις μελέτες του Ip στο Ophthalmology 2017.
Το Diabetic retinopathy clinical research network εφάρμοσε το Protocol I κατά τη διάρκεια του οποίου οι ασθενείς λάμβαναν ενδουαλοειδικές εγχύσεις κάθε μήνα για τους πρώτους 6 μήνες με τελικό στόχο η όραση να είναι 20/20 και το κεντρικό πάχος 250 μm. Η θεραπεία ξαναγινόνταν εφόσον είχαμε πτώση όρασης ή επιδείνωση στο OCT περισσότερη απο 10μm. Σύμφωνα με το Protocol I οι ασθενείς που ακολουθούν το συγκεκριμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο διατηρούν το θεραπευτικό ώφελος κατά την 5ετή παρακολούθηση, Bressler, AJO, 2016. Όμως υπάρχει το μειονέκτημα ότι απαιτείται σχεδόν κάθε μήνα παρακολούθηση για το πρώτο έτος της θεραπείας και σχεδόν κάθε δίμηνο για τα επόμενα έτη.
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της American Society of Retina Specialisrs το 2016 οι περισσότεροι ιατροί οφθαλμίατροι εφαρμόζουν το πρωτόκολλο TREX ( treat and extend) για όλες της παθήσεις της ωχράς σε μια προσπάθεια να βρεθεί το αποτελεσματικότερο πρωτόκολλο για την όραση με τις λιγότερες επισκέψεις των ασθενών. Επομένως όταν μετά τις μηνιαίες ενέσεις η όραση σταθεροποιηθεί και το διαβητικό οίδημα της ωχράς υποχωρήσει, σε σημείο που δεν βελτιώνεται άλλο, ο ασθενής επανεξετάζεται με παράταση 1-2 βδομάδες και λαμβάνει ενδουαλοειδική ένεση. Σύμφωνα με το TREX -DME study group στο Opht.2017 τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά όσον αφορά την οπτική οξύτητα καθ πιο συγκεκριμένα οι ασθενείς που λαμβάνουν μηνιαίες ενέσεις είχαν βελτίωση 8.6 γράμματα, οι ασθενείς TREX είχαν βελτίωση 9.6 γράμματα και οι ασθενείς TREX που έλαβαν παράλληλα navigated Laser είχαν βελτίωση 9.5 γράμματα.

Ανακεφαλαιώνοντας η θεραπεία του διαβητικού οιδήματος της ωχράς με ενδουαλοειδικά φάρμακα όπως οι anti VEGF σταθεροποιούν και βελτιώνουν την όραση του διαβητικού. Η παρακολούθηση του ασθενούς με OCT και OCT ANGIO- αναίμακτη αγγειογραφία του αμφιβληστροειδή και του χοριοειδή προσφέρουν έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση της πάθησης. Η Google και η Deep Mind προσπαθούν να αναπτύξουν πρωτόκολλα εγκαιρης ανεύρεσης του διαβητικού οιδήματος. Το TREX πρωτόκολλο απαιτεί λιγότερες επισκέψεις του ασθενούς είναι εξίσου αποτελεσματικό, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση του laser στους ασθενείς. Όμως η σωστή ρύθμιση του σακχάρου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της θεραπείας με ενδοαυαλοειδικές ενέσεις.
 
Ιωάννης Γιαννάκης
Οφθαλμίατρος Χειρουργός Laser
Σεπτ. 2017