Σημαντικές πρόσφατες μελέτες

Οι Protocol S (Jama 2015) και CLARITY(Lancet 2017) μελέτες κατεδειξαν την αδιαμφισβήτητη χρήση ενδουαλοειδικών ενέσεων σε διαβητικούς ασθενείς με νεοαγγείωση στον αμφιβληστροειδή, καθόσον η μονομερής και εκτεταμένη laser φωτοπηξία επιδρά αρνητικά στα οπτικά πεδία του ασθενή. Ως εκ τούτου στην τρέχουσα χρονική στιγμή, είναι καλοδεχούμενη η έγκριση απο το FDA, της χρήσης ενδουαλοειδικών ενέσεων σε συνδυασμό με την laser φωτοπηξία, σε αυτή την κατηγορία διαβητικών ασθενών με νεοαγγείωση του αμφιβληστροειδή.

Πιο συγκεκριμένα το 2018, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα δυο πολύ σημαντικών μελετών:
Κατά την DAVE μελέτη (Ophth.2018), ασθενείς με διαβητικό οίδημα ωχράς, υποβλήθηκαν σε ευρείας γωνίας φλουραγγειογραφία και δέχθηκαν παράλληλα με τις ενδουαλοειδικές ενέσεις και στοχευμένη θεραπεία με laser στην περιφέρεια, σε περιοχές με ισχαιμία. Μετά απο παρακολούθηση 3 ετών, δεν παρατηρήθηκε πλεονέκτημα στην πρόσθετη χρήση laser σε σχέση με τα αποτελέσματα της μονοθεραπείας με ενδουαλοειδικές ενέσεις.
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της PROTEUS μελέτης (Opht.2018), η κατηγορία των ασθενών με Διαβητική νεοαγγείωση στον αμφιβληστροειδή που αντιμετωπίζονται με ενδουαλοειδικές ενέσεις Lucentis και χρήση laser, έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τους ασθενείς που λαμβάνουν μόνο laser.
 
Είναι απαραίτητο πριν προχωρήσετε σε ενδουαλοειδική θεραπεία να είστε ενήμεροι για τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα της θεραπείας. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι έως σήμερα τον Ιούνιο του 2018, η χρήση ενδουαλοειδικών ενέσεων δεν έχει πάρει έγκριση απο την European Medicines Agency (μολονότι έχει λάβει έγκριση απο το FDA) για περιπτώσεις με κλασική μορφή διαβητικής νεοαγγείωσης αμφιβληστροειδή, χωρίς διαβητικό οίδημα ωχράς, όπως επίσης και για κάθε στάδιο διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, χωρίς διαβητικό οίδημα ωχράς.
 
Είναι απαραίτητο πριν προχωρήσετε σε ενδουαλοειδική θεραπεία να είστε ενήμεροι για τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα της θεραπείας.
Ως εκ τούτου προς πλήρη ενημέρωση, παραθέτω:
  1. τον κάτωθι σύνδεσμο της Αμερικάνικης Ακαδημίας Οφθαλμολογίας https://www.aao.org/eye-health/treatments/eye-injections
  2. Και το ενημερωτικό φυλλάδιο της έγκρισης ενός απο των φαρμάκων απο την European Medicines Agency https://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000715/WC500043548.pdf
Ιωάννης Γιαννάκης
Οφθαλμίατρος Χειρουργός laser
Ιούνιος 2018

 

Ενδουαλοειδική τοποθέτηση εμφυτεύματος Ozurdex