Νέα στον ορίζοντα του γλαυκώματος - ROC inhibitors!  Do they really rock?

Το ότι η φαρμακευτική θεραπεία του γλαυκώματος σώζει και διατηρεί την όραση είναι γεγονός που βλέπουμε στην καθημερινή άσκηση της οφθαλμολογίας.
Τα ανάλογα της προσταγλανδινης αποτελούν την πρώτη επιλογή για τους περισσότερους οφθαλμίατρους εδώ και μια εικοσαετία που κυκλοφορούν. Την τελευταία διετία απο το 2014 κυκλοφορούν χωρίς συντηρητικά και έτσι  μπορούμε να ρυθμίζουμε αποτελεσματικότερα  την ενδοφθάλμια πίεση σε πιο πολλούς ασθενείς αυξάνοντας την ανοχή και βελτιώνοντας την συμμόρφωση του ασθενούς.
Το 2016 αναμένεται να εγκριθεί η χορήγηση μιας νέας κατηγορίας αντιγλαυκωματικών φαρμάκων των Rho kinase αναστολέων όπως το Rhopressa 0,02% (Aerie Pharmaceuticals, Irvine, Calif). Στην Ιαπωνία απο το 2014 έχει εγκριθεί η χρήση σκευάσματος με παρόμοια δράση και ονομάζεται Glanatec 0,4% ( risapudil hydrochloride,Kowa, Japan).
Έχουν τριπλό μηχανισμό δράσης καθοσον βελτιώνουν την εκροή του υδατοειδους υγρού στον ηθμό, ελαττώνουν την πίεση στο επισκληρικό φλεβικό δίκτυο και παράλληλα ελαττώνουν την παραγωγή του υδατοειδούς υγρού.
Σε κλινικές μελέτες σταδίου 2 βρίσκεται και το Trabodenoson (Inotek, Lexington, Mass.) που βοηθάει στην εκροή του υδατοειδους υγρού στον ηθμό.
Μεγάλη προσπάθεια γίνεται στο να γίνεται έγχυση του αντιγλαυκωματικού φαρμάκου στον πρόσθιο θάλαμο ή υπό τον Επιπεφυκότα ή στο δακρυικό σημείο και να μην απαιτείται καθημερινή χρήση σταγόνων για διάστημα 3-6 μήνες. Η Allergan έχει ήδη τεράστια εμπειρία με την χρήση του Ozurdex στην κοιλότητα του υαλοειδούς και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο γιατί είναι γνωστό ότι οι ασθενείς δεν συμμορφώνονται σε υψηλό ποσοστό με την χρόνια καθημερινή χρήση σταγόνων. Με την ένεση στον πρόσθιο θάλαμο θα υπάρχει αντιγλαυκωματική κάλυψη για έξι μήνες και δεν θα απαιτείται η καθημερινή χρήση σταγόνων.

 

"He who has health has hope, and he who has hope has everything"
    ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
    ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
    www.igiannakis.gr
    Ψυχικό, 17 Φεβ.16