Η θεραπεία Oraya αποτελεί μια νέα επαναστατική μέθοδο αντιμετώπισης της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, υγρού τύπου.
Το IRay είναι ένα νέο πρωτοποριακό σύστημα στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας που χρησιμοποιεί ακτίνες Χ, υψηλής ακρίβειας στόχευσης και γίνεται με μια ιδιαίτερη λεπτή δέσμη διαμέτρου 4 χιλιοστών που στοχεύει τα νεοαγγεία της ωχράς που παράγουν υγρό και ελαττώνουν την όραση. Η μη επεμβατική αυτή 20λεπτη θεραπεία πραγματοποιείται σε μια και μοναδική συνεδρία και σύμφωνα με τις κλινική μελέτη Intrepid το 23% των ασθενών δεν χρειάστηκε καθόλου ένεση και το 50% των ασθενών χρειάστηκαν μόνο 1 ένεση.