Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς είναι η πιο συχνή πάθηση της ωχράς κηλίδας και προκαλεί προοδευτικά ελάττωση της κεντρικής όρασης.

Η ωχρά κηλίδα είναι η περιοχή του αμφιβληστροειδή που είναι υπεύθυνη για την ευκρινή κεντρική όραση. Αποτελεί την πιο συχνή αιτία ελάττωσης της όρασης σε ηλικίες άνω των 65 ετών.

Ὀταν το πρόβλημα υπάρχει στον ένα οφθαλμό, υπάρχει πιθανότητα σε ποσοστό  50% να αναπτυχθεί το ίδιο πρόβλημα και στον άλλο οφθαλμό μέσα σε 5 έτη.

Η εξέταση της ωχράς κηλίδας πραγματοποιείται με την βυθοσκόπηση στη σχισμοειδή λυχνία,  με την έγχρωμη φωτογραφία βυθού (Fundus camera) και με την τομογραφία της οπτικής συνοχής OCT. Κατόπιν της εξέτασης διαπιστώνεται η ύπαρξη προβλήματος και έαν η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς είναι ξηράς ή υγράς μορφής.


Ηλικακή εκφύλιση ωχράς ξηρού τύπου

Η  ηλικιακή εκφύλιση ωχράς ξηρού τύπου  είναι ο πιο συχνός τύπος ηλιακής εκφύλισης.
Στα πρώιμα στάδια, είναι δύσκολο να εντοπιστούν αλλαγές στην όραση και η διάγνωση γίνεται μόνο με την ειδική εξέταση της OCT.

Εξελίσεται αργά και προκαλεί προοδευτική ελάττωση της όρασης με κυματοειδείς γραμμές, διαταραχές στην έγχρωμη όραση και μαύρες κηλίδες στο κέντρο της όρασης.

Ο τακτικός έλεγχος με OCT διαπιστώνει τον βαθμό εξέλιξης της πάθησης.
Δεν υπάρχει θεραπεία εγκεκριμένη από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, μολονότι γίνονται πολλές έρευνες παγκοσμίως και αναμένονται αποτελέσματα που θα τεθούν σε κλινική εφαρμογή για να βοηθήσουν εκατοντάδες ασθενείς.

Ομως, σύμφωνα με μελέτες σε ασθενείς στην Αμερική (Age Related Eye Disease Study-AREDS) επί του παρόντος συνιστάται τα κάτωθι μέτρα:
    1.    Διακοπή καπνίσματος και ηλιοπροστασία.
    2.    Κατανάλωση υγιεινών τροφών, ιδιαίτερα πράσινα φυλλώδη λαχανικά.
    3.    Λήψη ειδικών διατροφικών συμπληρωμάτων.
    4.    Ρύθμιση αρτηριακής πίεσης.
    5.    Ρύθμιση σωματικού βάρους.
    6.    Ἀσκηση.

Επίσης, ενημερώνουμε  τον ασθενή να αυτοελέγχει την όραση του με τον πίνακα Amsler και να είναι σε τακτική παρακολούθηση με OCT για τον λεπτομερή παρακολούθηση της εξέλιξης της πάθησης  του.

Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς υγρού τύπου

Η ηλικακή εκφύλιση ωχράς υγρού τύπου είναι μια ταχέως εξελισσόμενη νόσος που ελαττώνει σοβαρά την όραση και ελαττώνει την ποιότητητα ζωής.
Εμφανίζεται συχνά σε ασθενείς πού έχουν ηλικιακή εκφύλιση ωχράς ξηρού τύπου και χρήζει άμεση αντιμετώπιση.

Η τομογραφία οπτικής συνοχής OCT με Scanning Laser Ophthalmoscope  εντοπίζει με υψηλή ακρίβεια της τάξης 3-5μm το μέγεθος και την σοβαρότητα του προβλήματος.

Επίσης, εξετάσεις όπως η αγγειογραφία με φλουορεσκείνη ή και ινδοκυανίνη  ειναι απαραίτητες για την αρχική διαφορική διάγνωση της πάθησης.

 

Η θεραπεία συνίσταται σε ενδουαλοειδική έγχυση  φαρμάκων, που ονομάζονται αντιαγγειογεννετικοί παράγοντες anti-VEGF, που είναι εγκεκριμένοι από τον ΕΟΦ, όπως Ranibizumab και Aflibercept.

Η ανωτέρω θεραπεία έχει αλλάξει τα δεδομένα στη θεραπεία των ασθενών καθόσον εμποδίζει την περαιτέρω μείωση της όρασης στους περισσότερους ασθενείς και σέ ένα μικρό ποσοστό ασθενών μπορεί να βελτιώσει την όρασή τους.

Ως εκ τούτου η χορήγηση ενδουαλοειδικών ενέσεων αποτελεί μια πολύ συχνή παρεμβατική ιατρική πράξη την τελευταία πενταετία καθόσον είναι πολύ αποτελεσματική και οι ίδιοι οι ασθενείς διαπιστώνουν τα ευεργετικά αποτελέσματα διατήρησης της όρασης με φαρμακοθεραπεία που έχει τεκμηριωμένο προφίλ ασφάλειας.