Τα αποτελέσματα της μελέτης Recover (Acta 2017) μας βοηθούν στη κατανόηση της παθοφυσιολογίας των Serous vascularized pigment epithelium detachments ( Serous PED) και στο ότι τα αποτελέσματα των ενδουαλοειδικών ενέσεων είναι πολύ ενθαρρυντικά σε αυτή την κατηγορία ασθενών. Επίσης ο κίνδυνος ρήξης του μελαγχρόου επιθηλίου είναι μικρότερος του 20% και δεν συνοδεύεται πάντα με αρνητική έκβαση στην όραση του ασθενούς και πιο σημαντικό ότι η θεραπεία θα πρέπει να συνεχιστεί.
 
Μία ιδιαίτερη κατηγορία η Polypoidal Choroidal vasculopathy (PCV) αναγνωρίστηκε το 1985 σαν μια ιδιαίτερη μορφή εκφύλισης ωχράς σε ΑφροΑμερικανούς ασθενείς με υπέρταση. Ο Yanuzzi αργότερα το 1990 διαπίστωσε την ύπαρξη αυξημένου πάχους χοριοειδή στους ασθενείς που αποτελούν το 5% με 10% των ασθενών με εκφύλιση ωχράς. Η OCT-angiography αποτελεί την εξέταση επιλογής καθόσον η ICGαγγειογραφία δεν είναι τόσο εύχρηστη.
Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου TREX είναι πολύ ασφαλής και η προτεινόμενη. Τα αποτελέσματα της LAPTOP και PLANET μελέτης δείχνουν ότι το συνεργικό πλεονέκτημα της φωτοδυναμική θεραπείας σε συνδυασμό με ενδουαλοειδικές ενέσεις μπορεί να προσφέρεται σε επιλεγμένα περιστατικά.
 
Μία άλλη κατηγορία, αρκετά συχνή και μη αναγνωρίσιμη είναι η Retinal Angiomatus Proliferation (RAP) που σύμφωνα με τον Freund (Retina 2008 και 2016) είναι τριών τύπων: Ενδοαμφιφληστροειδική rap με υπεραντανακλαστικές pinpoint περιοχές που μπορεί να συνοδεύεται με οίδημα ωχράς. Υπομφιβληστροειδική rap με έλλειμμα μελάγχρου επιθηλίου που διακρίνεται στο OCT και οίδημα ωχράς. Στο στάδιο 3 υπάρχει νεοαγγείωση χοριοειδούς και χοριοειδική αμφιβληστροειδική αναστόμωση. Στο Survey 2017 δημοσιεύτηκε η Rap review σύμφωνα με την οποία η μονοθεραπεία με Ranibizumab και η εφαρμογή του πρωτοκόλλου TREX αποτελούν την ιδανική μέθοδο. Η εφαρμογή Aflibercept πιθανόν να συνοδεύεται με αυξημένη συνοδό ατροφία της ωχράς.
 
H Rip study θα μελετήσει διεξοδικά την συχνότητα ρήξης μελαγχρόου επιθηλίου σε ασθενείς που θα λαμβάνουν Ranibizumab για 12 μήνες.
 
Η ύπαρξη συνοδής μεγάλης αιμορραγίας με νεοαγγείωση χοριοειδούς σχετίζεται με serous PED και με Rips του μελαγχρόου επιθηλίου μπορεί να αντιμετωπιστεί με υαλοειδεκτομή. Η συνοδός λήψη αντιπηκτικών μπορεί να αυξαίνει λίγο τον κίνδυνο μεγάλης αιμορραγίας αλλά οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί είναι υπό διερεύνηση.
 
Ιωάννης Γιαννάκης
Οφθαλμίατρος Χειρουργός Laser
Οκτ. 2017